POLITYKA ZWROTU

Klient ma 14 dni na prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa należy przed upływem 14 dni wysłać maila na adres biuro@generaltopics.pl z informacją o planowanym zwrocie lub wypełnić Formularz odstąpienia od umowy , przy czym nie jest to konieczne.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał przesyłkę ze zwrotem. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca ma prawa do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany produkt powinien zostać odesłany nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

Zwracany produkt powinien być nieużywany. Jeśli będzie nosił ślady użycia, zwrot może zostać nie uwzględniony.

Adres do wysyłki zwrotu:
General Topics Polonia, ul. Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków

Do pobrania Formularz zwrotu

REKLAMACJE

Sklep oferuje wyłącznie nowe produkty.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedany przez niego produkt jest dotknięty wadą zmniejszającą jego wartość, użyteczność, gdy produkt  nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego  produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedawcy.

Reklamacje wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji prosimy wysyłać na adres:
General Topics Polonia, ul. Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

Do pobrania Formularz reklamacji